21 ส.ค. 2020

เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมร่วมสำนักงานโครงการก่อสร้างทางลอดแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ และทีมทนายฝ่ายกฎหมายบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมการปิดแยกวนารมย์