30 ก.ค. 2021

ส. เขมราฐ ส่งมอบงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ตอน 1 ระหว่าง กม.514+850 – กม.515+956 ปริมาณงาน 22,841 ตร.ม.