09 เม.ย. 2022

คุณนภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานและบริหารสัญญา พร้อมด้วย นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที 2 ลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงค์ ระหว่าง กม.18+650-กม.20+275 โครงการฯเป็นไปตามแผนที่กำหนดตามนโยบายของ กรมทางหลวง เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน ในการขับขี่ รองรับประชาชนเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากเป็นถนนมุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และเดินทางเข้า สปป.ลาว