29 ก.ค. 2021

ทีมงานวิศวกรประจำโครงการ วางแผนและกำกับดูแล การปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ สั่งเดินเครื่องเต็มกำลัง