04 ส.ค. 2021

บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จํากัด ส่งมอบโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย อบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2337 บ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร สำหรับถนนสายดังกล่าวก่อนดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ บางช่วงผิวถนนเป็นหลุ่ม ยางมะตอยหมดอายุ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ไปมาไม่สะดวกในการขนส่ง ถ่ายสินค้าการเกษตร รวมทั้งการเดินทางไปทำธุระต่างพื้นที่ ทำให้ล่าช้าหลังจาก ส.เขมราฐ เข้าทำการปรับปรุง ทำให้ชีวิตในชุมชนสะดวกมีความสุขยิ่งขึ้น