29 ก.ค. 2021

ส.เขมราฐ ห่วงใยช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกถนนก็มักจะลื่นกว่าปกติเป็นธรรมดา โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ คราบดินบนพื้นถนนจะผสมกับน้ำฝน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือป้ายบอกทาง เพื่อการมองเห็นในช่วงกลางวันและกลางคืน ซึ่งผู้ขับขี่รถมองเห็นในระยะใกล้และไกล