26 ต.ค. 2021

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทใหญ่ ชั้นนำที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส.เขมราฐ ไม่อาจนิ่งนอนใจได้เหมือนเคย ต้องปรับตัวให้เท่าทัน ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสังคม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาคุณภาพ ส.เขมราฐ นำนวัตกรรม เครื่องมือรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมโดรนบินสำรวจเพื่อประเมิน stock ที่แม่นยำปัจจุบัน การสำรวจเพื่อประเมิน ปริมาตรกอง stock หิน ดิน ทราย โดยได้นำเทคโนโลยีของโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น นี่คือนวัตกรรม สำหรับ ส.เขมราฐ ที่ได้ทำงานได้รวดเร็ว การใช้โดรมบินสำรวจ ด้วยการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง แล้วส่งข้อมูลที่บันทึกด้วยความละเอียด แม่ยำ เพื่อให้ทราบว่า จำนวนทั้งหมดของกองหิน กองทราย มีจำนวนเท่าไหร่ แล้วส่งกลับมาให้ นักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เชียวชาญวิเคราะห์ และสามารถ บอกได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างรวดเร็ว ในช่วงปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ