26 ต.ค. 2021

ส.เขมราฐ พัฒนาต่อยอด เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำโขง อำเภอเขมราฐ ให้เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่ง พร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านริมแม่น้ำโขง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแลนด์มาร์ค ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุบลราชธานี แก่งช้างหมอบ มีลักษณะเป็นแก่งน้ำที่สลับกับโขดหิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้สำหรับล่องแก่งหน้าร้อน แก่งช้างหมอบ เป็นสถานที่เที่ยวแอดเวนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาล่องแก่งได้ และเดินทางมาชมธรรมชาติ ริมฝั่งโขงเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ และประวัติความเป็นมาของแก่งช้างหมอบ ที่มีชื่อเรียกว่า “ช้างหมอบ” เพราะเคยมีประวัติว่ามีช้างใหญ่ตายอยู่บนโขดหิน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งคนในพื้นที่สมัยก่อนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียว กันว่ามีซากกระดูกช้างอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้หายไปหมดแล้วเหลือแค่เพียงร่องรอยหลงเหลือเท่านั้น