26 ต.ค. 2021

บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด มอบตัวแทนให้ พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และนายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ ที่ปรึกษา บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล แบบสอดแขน แบรนด์ TERUMO รุ่น BP500 + พร้อมรถเข็นขาตั้ง มอบให้โรงพยาบาลเขมราฐ เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีผู้ป่วยและผู้มารับบริการมีจำนวนมาก โดยมี นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผอ.รพ.เขมราฐ เป็นผู้รับมอบ