07 ก.พ. 2022

เจ้าหน้าบริษัท ส.เขมราฐ ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อน นายสถาพร ฝายคำตา เข้ารับการผ่าตัด  โดยมีพนักงานจำนวน 11 คน ส่งต่อโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษา นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในทีมงาน ที่ต้องช่วยเหลือกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอีกด้วย การบริจาคโลหิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีโลหิตสำรองไม่พอส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต เสี่ยงต่อการเลื่อนการผ่าตัด เลื่อนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอ ส.เขมราฐ ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต กันนะครับ เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ณ กลุ่มงานธนาคารเลือด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ รับบริจาคโลหิตทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ชั้น 2 ตึกพยาธิวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-319200 – 045 244 973 ต่อ 1274.