07 ต.ค. 2021

กลุ่ม บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด  มอบหมายให้ผู้แทน  พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรเหล่าเสือโก้ก มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตู้ยามเนื่องจาก สถานีตํารวจภูธรเหล่าเสือโก้ก ได้จัดทำโครงการก่อสร้างตู้ยาม เพื่อให้ตำรวจสายตรวจใช้เป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ ออกตรวจปราบปรามเหตุ และบริการประชาชน มาติดต่อขอความช่วยเหลือ เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เนื่องจาก สถานีตํารวจภูธรเหล่าเสือโก้ก ยังขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการก่อสร้างตู้ยาม บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับ พันตำรวจเอกอนุศาสตร์ ทองเพิ่ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก เป็นผู้รับมอบ