คุณสุรียส โควสุรัตน์ ประธานบริหาร (CEO ) บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด มอบให้ คุณกันต์สิรัญ ณ อุบล ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มอบฟ้าทะลายโจรให้กับพนักงาน เนื่องจากช่วงฤดูฝนมีอากาศแปรปรวน มักทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ภูมิต้านทานลดต่ำลง จึงได้มอบฟ้าทะลายโจร ให้กับพนักงานเนื่องจาก ฟ้าทะลายโจร ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ สามารถใช้เพื่อปรับหรือลดความร้อนในร่างกายให้สมดุล ฟ้าทะลายโจรก็ยังเป็นตัวยาลดไข้ที่ดี และเสริมภูมิคุ้มกันได้ แต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ในการดูแลของแพทย์ จากการทดลองกับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยให้ทานยาฟ้าทะลายโจร วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เกิดการติดเชื้อไข้หวัดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด