29 ก.ค. 2021

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงฤดูฝน นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี พร้อมด้วย คุณนภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์ ผู้จัดการแผนกประมูลงาน ส.เขมราฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามส่งมอบโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย อบ.3002 แยก ทล.212-บ้านแต้ใหม่  เหล่าเสือโก้ก ซึ่งเป็นทางสัญจรไปมาระหว่าหมู่บ้านและเข้าออกสู่ตัวเมือง ตลอดจนเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย