05 ต.ค. 2021

ที่บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ไหว้เจ้าที่ก่อนก่อสร้างเพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับทีมงาน สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 บ.น้ำปลีก-บ.หนองผือ ตอน 2 กม.339+500.00 – กม.367+100.000 รวมระยะทางยาว 27.600 กิโลเมตร เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น หนารวม 11 เซ็นติเมตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟกระพริบบนทางหลวง โดยจะเป็นโครงข่ายทางหลวง ที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่คับคั่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ไปจังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป ตลอดจนอำนวยความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง