ร้อยตรีพิชิต วงศ์จันทร์ ผู้จัดการ เอส.เค.การ์เดี้ยน พร้อมทีมงานรักษาความปลอดภัย ลงพื้นที่ฝึก เพื่อทดสอบ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในการปฏิบัติงาน

ที่เข้มแข็ง  และได้มาตรฐานสากล