บริษัท ส.เขมราฐเฮอริเทจ จำกัด

ส.เขมราฐ เฮอริเทจ เป็นธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยในพื้นที่จะรวบรวมการบริการต่าง ๆ  ไว้มากมาย อันได้แก่ บริการห้องพัก ซาฟารี สปา ร้านอาหาร แช่ออนเชนต์  โฮมสเตย์ โรงเตี้ยม และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เป็นงาน Hand made  ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในพื้นที่กว่า  160  ไร่

Skhemrat Heritage

ลูกค้าที่ใช้บริการ

โปรแกรมกรอกความต้องการลูกค้า

    captcha