แอสฟัลติกส์

บริษัทเป็นผู้ผลิต Asphaltic Concrete เพื่อนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน
งานซ่อมบำรุงผิวทางจราจร ลานจอดรถ บริษัทมีแพล้นผลิตที่ได้มาตรฐานควบคุมการผลิต
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีทีมวิศวกรคอยควบคุมตลอดกระบวนการ

มีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานโดยมีกังการผลิตอยู่ที่ 126 ตัน/ชั่วโมง
พร้อมการรับประกันงานคุณภาพราคาสมเหตุสมผล