คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูง

สำหรับงานก่อสร้างถนน งานโครงการทั่วไป
ชนิด Lean concrete  และ Mortar Concrete
ซึ่งแพล้นคอนกรีตมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบส่วนผสมด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ
การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
พร้อมทั้งมีการทดสอบคุณภาพด้วยมาตรฐานอย่างเข้มงวด
จึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการก่อสร้างได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการ