หินอุตสาหกรรม

"เรามีหินที่คุณภาพ เพื่องานที่มีคุณภาพของคุณราคายุติธรรม พร้อมบริการขนส่ง"

ผลิตภัณฑ์จากหินที่ผลิตเพื่องานก่อสร้างและงานเอนกประสงค์
โดยผลิตจากแหล่งหินที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยกำลังผลิต 1,500 tons/วัน ซึ่งคุณวางใจได้ในคุณภาพ
และการบริการที่เรามอบให้คุณ เช่นเดียวกับราคาที่ยุติธรรม
…โรงโม่หิน ส.เขมราฐเพื่องานคุณภาพของคุณ…

ประเภทหินที่จำหน่ายในปัจจุบัน

มาตรฐาน / รางวัล