ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน มอก. 128-2549 

ชนิดท่อคอนกรีตปากลิ้นราง (Tongue and Groove) สำหรับงานอุตสาหกรรม
ใช้สำหรับระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน จากอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน
รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนนต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาสมเหตุสมผล
ส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยกำลังการผลิต  70 – 100  ท่อน

มาตรฐาน / รางวัล

128-2549